BINE ATI VENIT PE SITE-UL

COMUNEI DALBOŞEŢ

Localitatea Dalboşeţ,are un statut administrativ de comună gradul III, în alcătuirea căreia se includ satul Şopotu-Vechi şi cătunele Reşita-Mică, Bîrz, Prislop, Boina şi Boiniţa.

Factorii de răspundere la nivelul comunei Dalboşeţ sunt:

-Instituţia primăriei ;

-Instituţia consiliului local;

Acestea instituţii desfăşoară activitatea la sediul acestora din comuna Dalboşeţ nr.130, judeţul Caraş-Severin ;

CADRUL NATURAL

Comuna Dalboşeţ este situată în partea de sud-est a depresiunii VĂII ALMĂJULUI şi în partea de sud a Munţilor Banatului,aproximativ la intersecţia paralelei de 44*52’ latitudine nordică cu meridianul de 21*57’ logitudine estică.Situarea comunei Dalboşeţ,în depresiunea Văii Almăjului, imprimă trasături caracteristice pentru toţi factorii mediului natural ce cad de la sud spre nord,cu văi adânci ai căror versanţi prezintă numeroase organisme torenţiale.Cea mai mare altitudine se întâlneşte în marginea de est a teritoriului comunei Dalboşeţ,unde vârful BLIDARIU atinge altitudinea de 899 m,iar altitudinea cea mai joasa fiind a LUNCII NEREI de 210 m.