Nr.694/25.04.2014

Anunţ licitaţie publică pentru închirierea pajiştilor aflate în proprietatea comunei Dalboşeţ, judeţul Caras Severin,crescătorilor locali de animale

 

Comuna Dalboşeţ, reprezentată legal prin primar Băcilă Piţu – Sorin, organizează în data de 7 mai 2014, ora 10,00,la sediul primăriei din comuna Dalboşeţ nr. 130, judeţul Caraş-Severin, licitaţie publică pentru închirierea pajiştilor proprietatea comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin.

a) Denumirea şi sediul locatorului :

Comuna Dalboşeţ, cu sediul în comuna Dalboşeţ nr. 130, judeţul Caraş-Severin, telefon 0255/243405,   0255/243406, tel/fax 0255/243403 având codul de înregistrare fiscală 3227750,cont deschis la Trezoreria Bozovici, eprezentată legal prin primar Băcilă Piţu – Sorin ;

b)Obiectul şi durata închirierii :

Pajistiile disponibile aflate in proprietatea publica sau privata a comunei Dalboşeţ, situate pe teritoriul comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, după cum urmează :

Nr . 

crt .

Nr. blocurilor fizice  

Nr. parcela

Categorie folosinţă Suprafaţa <ha> Denumirea proprietarului
1 52570-149 2 PP (APIA-agro 2013) 2,40 C.L Dalboset
2 52570-204 3 PP (APIA-agro 2013) 2,36 C.L Dalboset
3 52570-730 5 PP (APIA-agro 2013) 1,22 C.L Dalboset
4 52570-416 8 PP (APIA-agro 2013) 8,86 C.L Dalboset
5 52570-418 9 PP (APIA-agro 2013) 4,89 C.L Dalboset
6 52570-782 11 PP (APIA-agro 2013) 1,35 C.L Dalboset
7 52570-765 12 PP (APIA-agro 2013) 0,59 C.L Dalboset
8 52570-766 13 PP (APIA-agro 2013) 2,96 C.L Dalboset
9 52570-767 14 PP (APIA-agro 2013) 1,67 C.L Dalboset
10 52570-768 15 PP (APIA-agro 2013) 0,44 C.L Dalboset
11 52570-474 22 PP (APIA-agro 2013) 7,50 C.L Dalboset
12 52570-859 23 PP (APIA-agro 2013) 1,68 C.L Dalboset
13 52570-476 24 PP (APIA-agro 2013) 6,91 C.L Dalboset
14 52570-497 25 PP (APIA-agro 2013) 3,62 C.L Dalboset
15 52570-866 26 PP (APIA-agro 2013) 4,77 C.L Dalboset
16 52570-772 27 PP (APIA-agro 2013) 1,31 C.L Dalboset
17 52570-770 28 PP (APIA-agro 2013) 15,44 C.L Dalboset
18 52570-486 29 PP (APIA-agro 2013) 11,55 C.L Dalboset
19 52570-1355 30 PP (APIA-agro 2013) 0,50 C.L Dalboset
20 51305-415 31 PP (APIA-agro 2013) 2,14 C.L Dalboset
21 52570-1350 32 PP (APIA-agro 2013) 1,97 C.L Dalboset
22 201; 415 Lepcini PP 2,92 C.L Dalboset
23 765 – 768 // PP 5,39 C.L Dalboset
24 269; 1306;1309;1321;1324;2719 Gura Cristiului PP 6,89 C.L Dalboset
25 149;204;730;1882 Cerceg PP 7,74 C.L Dalboset
26 866;1349;1350;1765;1904 Nasipisti PP 19,30 C.L Dalboset
Top 1471 Vf.Blidar neeligibil 61,00 C.L Dalboset
27 770;761;772;782;878;1416;1877 Sub Blidar/Neamtu PP 31,98 C.L Dalboset
28 323;358;418;878;1339;1933;1091 Poiana Mare PP 22,14 C.L Dalboset
29 424;476;863;864;880;1909 Poiana Uscatului /Poloame PP 21,33 C.L Dalboset
30 359; 474 Sub Popova PP 3,68 C.L Dalboset
31 Top 1170;1171; 1172; 1147 Dealu Mare PP 9,19 C.L Dalboset
X TOTAL: X X 275,69 X

Durata închirierii:

Între 2 ani dar nu mai mult de 5 ani, fără posibilitatea de a mai fi prelungită (art. 9 al.(2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare

c)Condiţiile de procurare a caietului de sarcini :

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul primăriei din comuna Dalboşeţ nr. 130, judeţul Caraş-Severin, zilnic între orele 8,00-16,00, după achitarea sumei de 10 lei la caseria unităţii reprezentând contravaloare caiet sarcini.

d) Data şi locul de primire a cererilor de participare la licitaţie :

Cererile de participare la licitaţie se vor depune la sediul primăriei din comuna Dalboşeţ,nr. 130, judeţul Caraş-Severin,în perioada 25.04.2014-05.05.2014,    între orele 8,00-16,00 şi în data de 06.05.2014, între orele 8,00 – 10,00 .

e) Data, ora şi locul unde se va desfăşura licitaţia :

Licitaţia se va desfăşura în data de 07.05.2014, ora 10,00,la sediul primăriei din comuna Dalboşeţ nr. 130 judeţul Caraş-Severin.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei din comuna Dalboşeţ nr. 130, judeţul Caraş-Severin, zilnic între orele 8,00-16,00.

 

Data: 25.04.2014

 

PRIMAR,

Băcilă Piţu – Sorin