SCURT ISTORIC

Din acest punct de vedere,pe teritoriul comunei Dalboşeţ s-au găsit vestigii istorice care atestă existenţa acestei asezări înca din perioada Imperiului  Roman,la distanţa de 1,5 km de Dalboşeţ pe partea stângă a drumului judetean 571B care duce spre Bozovici,se pot vedea ruinele unei aşezării de tip“villae rusticae”la locul numit“Dragomireana”.De remarcat este faptul că colonizarea populaţiei băştinaşe în decursul timpului s-a făcut mai greu în această zonă,datorită greutaţii căilor de acces în zonă.În secolul al VII-lea,este menţionată prezenţa în zonă a SLAVILOR.Comuna Dalboşeţ este pomenită în documente începând cu anul 1607,când este cunoscută sub denumirea de DALBOCZIER,perioadă în care SIGISMUND RACOTZI, principele Transilvaniei, donează acestă localitate lui SIMION LODY şi soţiei sale.

Conscrierea din anul 1690-1700,aminteşte Dalboşeţul ca făcând parte din districtul ALMĂJ, iar conscrierea din 1717,găseşte comuna Dalboşeţ sub denumirea de DALBOREŢ,fiind locuită de români.În secolul XVIII,denu- mirea localităţii este TELPOŞEŢI,iar sub dominia MARIEI TEREZA(1740-1780)localitatea a fost sediul unei companii militare din Regimentul româno-banatic de care aparţinea: Şopotu-Vechi, Lăpuşnicul-Mare, Moceriş şi Ravensca

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Dalboşeţ este AGRICULTURA

în comuna existând şi alte îndeltniciri cum ar fi:

-comerţul;

-tâmplăritul,dogăritul,zidăritul;

În comuna Dalboşeţ,populaţia majoritară este de etnie ROMÂNĂ,în comună conveţuind în buna armonie şi  câţiva cetăţeni de etnie maghiară,pe raza comunei locuind aproximativ şi 15 familii de romi.

CĂMINE CULTURALE,FANFARE,ALTE FORMAŢII.

Din punct de vedere cultural comuna Dalboşeţ dispune de 2 Cămine culturale modernizate  din care unul în localitatea Şopotu-Vechi,în jurul

acestor aşezării precum şi în jurul Bisericii Ortodoxe din localitate desfăşu-

rându-se o bogată activitate culturală de către Corul Bisericii Ortodoxe şi al Căminului cultural acesta împreună cu Formaţia de fluieraşi participând la multe manifestări culturale organizate de către Cosiliul Judeţean Caraş-Severin,secţia culturală precum şi la alte manifestări culturale din zonă.

BISERICI,MONUMENTE ISTORICE.

Comuna Dalboşeţ în raza administrativă deţine 2(doua)Biserici Ortodoxe,din care una în localitatea Şopotu-Vechi.BISERICA Ortodoxă din comuna Dalboşeţ datând din anul 1828,pictată în anul 1910 de către pictorul DELLI OMINI şi sculptată în acelaşi an de către fraţii COTÂRLĂ,iar cea din Şopotu-Vechi datează din anul 1810;

Deasemenea în comuna Dalboşeţ,mai există şi două Case de rugăciuni aprţinând Cultului baptist,din care una în localitatea Şopotu-Vechi.

În centrul comunei Dalboşeţ exista 2(două) monumente istorice, primul ridicat din iniţiativa Corului Ţărănesc al comunei Dalboşeţ în anul 1931,în cinstea eroilor căzuţi în primul Razboi mondial,iar cel de-al doilea monument ridicat tot de către Corul Bisericii Ortodoxe din comuna Dalboşeţ, în anul 1991 în cinste Eroilor Martiri căzuţi în Revoluţia din Decembria 1989.

PARTICULARITĂŢI ALE ZONEI

Din acest punct de vedere comuna Dalboşeţ.este  aşezată pe terasa a II-a a râului Nera pe conul de dejecţie format de pârâul Dalboşeţ, fiind adăpostită natural din 3(trei)direcţii:

-la est  Dealul Mare;

-la sud  Munţii Almăjului;

-la vest Dealul Osoinii.

-la nord şi nord-vest se deschide larg spre lunca rîului Nera.

POSIBILITĂŢI DE PRACTICARE A SPORTURILOR.

Pe teritoriul comunei Dalboşeţ,există posibilităţi multiple de practicare a sporturilor pe cele 2(doua)terenuri de fotbal din care unul în localitatea Şopotu-Vechi,iar pentru baschet,handbal,tenis de câmp,sunt amenajate terenurile aferente acestor sporturi în perimetrul Şcolilor Generale din Dalboşeţ şi Şopotu-Vechi.

POSIBILITĂŢI DE PRACTICARE A PESCUITULUI.

Din punct de vedere piscicol,în apele râului Nera,care străbate teritoriul comunei Dalboşeţ pe o suprafaţă de aproximativ 10 km,pot fi pescuite în perioadele permise de lege specii de peşti cum ar fi:- lostriţa,cleanul,scobarul, mreana,ştiuca,carasul,bibanul şi crapul.În partea de nord a comunei la distanta de aproximativ 1 km,existând şi 2(doua)heleşteie parţial amenajate care de curând s-au populat cu crap fitofag(chinezesc).

POSIBILITĂŢI DE PRACTICARE A VÂNĂTORII.

Prin aşezarea geografică comuna Dalboşeţ dispune de un bogat fond cinegetic alcătuit din specii diferite cum ar fi:capriori,cerbi,urşi,lupi,vulpi, iepuri,fazani,prepeliţe,raţe sălbatice,gâşte sălbatice.

Aceste specii se pot vâna în pădurile înconjuratoare din locurile Blidari, Popova,Năsipişte, Culmea Sichieviţei etc.pe o suprafata totala de 1816 ha.

POSIBILITĂŢI DE CAZARE ŞI MASĂ(CABANE,PENSIUNI, FERME).

În apropierea comunei Dalboşeţ la cca.3(trei)km vest,la intrarea în cătunul BÎRZ,firma SC Cabanera Tour SRL, cu sediul în Timişoara,dispune de posibilităţi de cazare şi masă pentru aproximativ 50 persoane.Referitor la posibilităţile cetăţenilor de practicare a turismului montan,în perimetrul comunei noastre sunt nenumărate SĂLAŞE, bine dotate cu utilităţile necesare,  unde se poate asigura masa şi cazarea turiştilor care doresc să viziteze comuna noastră,locuitorii acestei aşezării fiind renumiţi pentru ospitalitatea de care dau dovadă.

SARBATORI LOCALE,RUGI.

In fiecare an In data de 8(opt)SEPTEMBRIE In comuna Dalboşeţ are loc Ruga sau Hramul Bisericesc,eveniment prIn care se cInsteste”Nasterea Maicii Domnului”si la care participa toti fii satului Indiferent de locul unde-si desfăşoară activitatea şi indiferent de distanţa pe care o au de parcurs pentru a participa la acest eveniment, acesta fiind organizat după obiceiurile şi tradiţiile care s-au păstrat de-a lungul timpului.

In satul Şopotu-Vechi Ruga sau Hramul Bisericesc are loc în fiecare an în prima duminecă după sărbătoarea creştinească”Înălţarea Sfintei Cruci”.

OBICEIURI DEOSEBITE LA NUNŢI SAU ALTE SĂRBĂTORI

Nunţile şi botezurile religioase sunt legate de respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti, la acestea participând rudele, prietenii căutându-se respectarea cântecelor folclorice autentice specifice zonei deasemenea şi mâncărurile, băturile sunt tot cele tradiţionale fiind specifice zonei, acestea fiind servite din belşug.

Im comuna Dalboşeţ, mai sunt şi alte obiceiuri tradiţionale cum ar fi: “ZĂPOSTÂTUL” sau în limbaj religios “Lăsatul sec de carne”, sărbătoare religioasă care are loc în fiecare  an la intrarea în Postul Paştelui.

Istoricul acestei sărbători are rădăcini adânci de-a lungul timpului, data de 1 martie fiind considerată începutul unui Nou An la romani, pe de altă parte această sărbătoare are şi un caracter alegoric, de satirizare a cetăţenilor care în decursul anilor au făcut anumite greşeli faţă de comunitatea în care trăiesc.

Măsuratul oilor, este o altă sărbătoare în care locuitorii comunei Dalboşeţ şi ai satelor componente se întrunesc cu ocazia scoterii oilor la păşunatul alpin şi în care are loc o întrecere între gospodarii care deţin oi, acestea fiind mulse, laptele fiind măsurat de o”comisie”formată din 2-3 persoane care sunt neutre faţă de competitori, după care se întocmeşte un”clasament”al acestora, funcţie de produncţia de lapte obţinută.